باسمه تعالی

 

 

به نام خداوند جان آفرین                         حکیم سخن در زبان آفرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع:

 

 

 

 

راهنمای پژوهش واصول مقاله نویسی وپایان نامه

کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

نگارش:

 

 

غلام رضا هاتفی

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب                                                                 صفحه 

 

1-مقّدمه.........................................................................................3

 

2-پیشینه تحقیق..............................................................................4

 

3- هدفهای کلی وجزیی ....................................................................5

 

4- شیوه تحقیّق...............................................................................5

 

5- مقاله پژوهشی ..........................................................................7

 

6- قسمتهای اصلی مقاله پژوهشی ..................................................8

 

7- طرز به کار بردن یادداشتها.............................................................9

 

8- قسمتهای اصلی مقاله علمی......................................................10

 

9- منابع........................................................................................11

 

10- طرز نوشتن زیر نویس.................................................................15

 

11- طرح پشت جلد انگلیسی.............................................................16

 

12- نمونه فرمها...............................................................................17

 

13- فهرست منابع ومآخذ....................................................................     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

معمولآً در دانشگاه هادر دوره کارشناسی استادان تکالیفی برای دانشجویان تعیین

 

 می کنند که در طیّ یک نیم سال تحقیقی در زمینه ای انجام داده وبه استاد تحویل

 

 دهند این نوع تحقیقها به منظور عادت دادن دانشجو به منابع تحقیق وکتابخانه ها

 

ونهایتاًورزیده شدن دانشجو در پروردن مطالب وروشن کردن نکته یا نکاتی در زمینه

 

 های مختلف صورت می گیرد ویا باید صورت بگیرد.

 

اکثر دانشجویان نمی دانند وقتی تکلیفی از آنها خواسته شد چگونه آن را شروع کنند

 

 البته بدون مطالعه هیچ کتابی ،نمی توان مطالبی ارزنده ارائه کرد .هر رساله یا مقاله

 

 ای که نوشته می شود اصطلاحاً تحقیق نام می گیرد تحقیق تجسس ژرف

 

 ومتمرکزی برای اطمینان یافتن ویقین حاصل کردن ودست یابی به حقایق وگسترده تر

 

کردن دامنه معلومات بشری است.«باید پیش از نوشتن اندیشید. این مصراع را

 

همیشه باید آویزه گوش کرد:

 

                                       اول اندیشه وانگهی گفتار

 

نویسنده باید پیشاپیش برای چهار پرسش زیر پاسخ داشته باشد:

 

 

1-    چه می نویسم .

 

2-    چرا می نویسم.

 

3-    برای که می نویسم.

 

4-    در چه شرایطی می نویسم.» ( فارسی عمومی ،ص291)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشینه تحقیق:

 

مساله تحقیق وپژوهش یکی از بنیادی ترین مسائل مربوط به جوامع امروزی بشر می

 

باشد انجام پژوهش وطرز نوشتن مقالات پژوهشی یعنی گزارش کارپژوهش ونتایج

 

حاصل بایداز مراحل دبستان ودبیرستان به جوانان یاد داده شودتا هنگامی که به

 

دانشگاه وارد می شوند به طور آگاه با روحیه ای قوّی وآماده برای پژوهشهای

 

گوناگون در رشته های خود شروع به کار کنند .متاسفانه در نظام آموزشی ایران جای

 

این درس خالی است واز سوی دیگر در بعضی رشته های دانشگاه که این درس وجود

 

دارد عدم اطلاع قبلی دانشجویان از مقدّمات ومسائل ابتدایی مربوط به پژوهش نه

 

تنها باعث می شود ازدرس روش پژوهشی بهره کافی نبرند بلکه اغلب مایه کندی

 

تدریس وکاهش سطح علمی آنها نیز می شود در کشورهای پیشرفته اصول وضوابط

 

مشخص برای نوشتن مقاله وجود دارد ومحقّقان موظّف به رعایت آن می باشند

 

ومتاسفانه در ایران جای کتابها وجزوات وآثاری که در این زمینه انتشار یافته خالی

 

می باشد وکتابهایی که وجود داردجسته وگریخته یا فقط به قسمت یا قسمتهایی

 

توجه کرده اند وبیشتر محصول سلیقه های شخصی نویسندگان بوده است کتابهایی

 

که در این زمینه در بازار موجود است به صورت فشرده وسطح بالا نوشته شده است

 

وبا توجه به اهمّیت تحقیّق وپژوهش در امر تدریس،سبب گردید که این جانب با

 

مطالعه ی کتابهایی در این زمینه جزوه ای به شکل ساده وخلاصه تهیه کنم

 

تا راهگشای  همکاران فرهنگی در این زمینه باشد.

 

 

 

تعریف تحقیق:

 

تحقیق عبارت است از یک عمل منظّم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای مورد

 

نظر مطرح شده باشد در موضوع تحقیق به دست می آید وتحقیق در لغت به معنی

 

وارسی کردن ،کشف حقیقت وبه کنه حقیقت رسیدن است ودر اصطلاح کوشش

 

علمی واندیشیدن توأم با طرح نقشه برای کشف حقیقتی مجهول است. 

 

هدفهای کلی :

 

1-آشنایی دانشجو با نحوه ی نوشتن پایان نامه، گزارش ،مقاله

 

2-آشنایی با قالب نگارش مقاله وویژگیهای آن

 

3- آشنایی با بخشهای مختلف مقاله ومراحل تهّیه آن

 

 

 

هدفهای جزئی:

 

1-    توانایی تهّیه ونگارش مقاله

 

2-    آشنایی با ویژگیهای مقاله

 

3-    توانایی رعایت مراحل نگارش مقاله

 

4-    آشنایی با انواع مقاله به تناسب موضوع ومخاطب

 

5-    توانایی استفاده از منابع وماخذمعتبر در تهیّه مقاله

 

6-     توانایی گسترش موضوع مقاله با طرح سوال

 

7-    مطالعه نمونه مقالات ممتاز وبر جسته در موضوعات وشیوه های گوناگون

 

 

 

 

شیوه های پژوهش

 

تحقیق وپژوهش در مسائل وزمینه های گوناگون معمولاً به سه طریق صورت می گیرد:

 

الف:مشاهده

       

ب: پژوهش عمومی

 

پ:پژوهش کتابخانه ای

 

 

1-    روش مشاهده

 

در شیوه ی مشاهده پژوهشگر مراکز وموارد تحقیق را حضوری مورد بررسی

 

ومشاهده قرار می دهد.مهمترین نکته هایی که در این شیوه باید مورد توجه قرار

 

گیرد یکی این است که تمام مشاهدات ثبت گردد ودیگر آنکه کار مشاهده گروهی

 

باشد نه فردی.

 

 

 

 

2-روش تحقیق عمومی

 

این روش خود به دو طریق انجام می پذیرد:مصاحبه ،   پرسشنامه

 

در مصاحبه اطلاعاتی می توان به دست آورد که از طریق کتابخانه ومطالعه به

 

 دست نمی آیدزیراضمن مصاحبه مطالبی غیر از آنچه ما می دانیم ومی خواهیم

 

بحث کنیم پیش می آید که گاهی بسیار سودمند است.در روش پرسش  نامه باید

 

برگه هایی تهیّه کرد که پرسشها روی آن نوشته شده باشد ودر پرسشنامه نکات

 

خاصی وجود دارد که باید آن را مورد توجه قرار داد .

 

2-    تحقیق کتابخانه ای

 

در رشته های علوم انسانی معمولاً از این روش استفاده می شود وبرای نویسنده

 

آشنایی با کتابخانه اهمیّت فراوان دارد مراجعه به کتابخانه واستفاده از منابع ومآخذ آن

 

شیوه ای دارد .مآخذ موجود ومهمدر کتابخانه سه دسته اند :

 

1-کتب         2-   مجلات             3- اسناد

 

کتب خود به دو دسته کتب منبع وکتب مرجع تقسیم شده اند مراجع شامل کتابهایی

 

 است که مورد مراجعه همه افراد است مثل لغت نامه دهخدا .....

 

منابع کتابهایی است که در باره موضوع مورد نظر در اختیار مراجعان قرار می گیرد .

 

مجّلات جایگاه ویژه ای دارند وبه ترتیب سال وماه مرتب شده اند.

 

 

یادداشت برداری ضمن مطالعه

 

«مطالعه ی اکثر کتابهاروی غرض وهدف انجام می گیرددر یادداشت برداری محقّق باید

 

 به نکات زیر توجه کند.

 

 

1-    همه ی مطالب کتاب یا نوشته برای خواننده ارزش یکسان ندارد بلکه برخی از

 

 آن مطالب ومضامین ارزنده تر است .

 

2-    خواننده باید در هنگام مطالعه قلم وکاغذی آماده سازد ونکته های لازم

 

 وسودمندرابا خط کشیدن مشخص نماید.

 

3-    برای یادداشت برداری بهترین راه استفاده از فیش می باشد.

 

4-    مطالب را باید روی فیشهابه صورت خلاصه بنویسیم وصفحه کتاب یا نوشته نام

 

 نویسنده ،نام ناشر وسال انتشار را ذکر کنیم تاوقتی بدان استفاده می کنیم

 

ویا از آن نقل می کنیم به مراجعه ی بعدی نیاز نباشد

 

.

5-    برای استفاده بیشتر ومراجعه آسان تر بهتر است عنوان پژوهش را در بالای

 

 فیش یادداشت کنیم.

 

6-    بهتر است برای هر قسمت از تحقیقهایمان فیش جداگانه داشته باشیم»(ادب ونگارش ص30 )

 

 

 

مقاله پژوهشی

 

مقاله پژوهشی مقاله ای است که در آن نویسنده موضوع  ویا فرضیه ای را با استفاده

 

 از شواهد وقراین وبا توجه به نظر یات صاحبنظران وافراد اهل فن به اثبات می رساند

 

ویا نفی می کند.این مقالات دارای 5قسمت ودر صورت داشتن مقدمه 6قسمت می باشد.

 

1-مقدمه جامع(این مقدمه خلاصه کوتاه از مقاله است که درابتدای مقاله می آورند)

 

2- شرح هدف پژوهش

 

3-    شرح موضوع وهدف پژوهش

 

4-    شرح روش یا روشهای به کار گرفته شده

 

5-    شرح کارهای انجام شده ونتایج آن

 

6-    ذکر منابع مورد استفاده

 

 

 

 

قسمتهای اصلی مقالات پژوهشی کتابخانه ای

 

 

1-    صفحه عنوان

2-    چکیده

3-    واژگان کلیدی

4-    مقدمه

5-    متن مقاله

6-    نتیجه

7-    فهرست کامل منابع

8-    سایر فهرستها

9-    ضمایم (در صورت وجود)

 

نوشتن مقاله

 

تنظیم قسمتهای مقاله به این صورت خواهد بود که در ذهن خود مقدمه ،متن ونتیجه

 

 مقاله راترسیم کرده وهر یک از قسمتهای مختلف ریز نکات دسته بندی شده را در

 

یکی از این سه قسمت قرار می دهیم ویادداشتهارا دسته بندی می کنیم.

 

با این ترتیب ریزنکات اصلی مقاله خودراتهیّه می کنیم که یکی ازاصلی ترین

 

 قسمتهای نوشتن مقاله است زیرا فرم وطرح مقاله راتنظیم می کندازاین نظر بایدنظم

 

وترتیب قسمتهای مقاله رابارها پس وپیش کرده ودر ذهن خود سبک سنگین نموده

 

وبهترین ترتیب منطقی راکه به دلمان بچسبد به آن بدهیم.( اصول نگارش ص101)

 

لحن نوشته

 

در موقع نوشتن مقاله باید در نحوه نوشتن آن یعنی لحن بیان مطلب وبه کار بردن

 

کلمات مناسب توجّه خاص به کار ببریم.

 

لحن مقاله بایدباتوجه به خواننده یا خوانندگان آن انتخاب گردد.مقاله ای که برای

 

کودکان ،دانش آموزان ابتدایی یادبیرستانی ویا برای دانشجویان دانشگاه حتّی برای

 

سالهای اول یا سالهای آخر دانشگاه وهمچنین نوشته ای که برای روزنامه ومجّلات

 

کثیرالانتشار یا مجّلات وزّین علمی پژوهشی تهیّه می شود هرکدام دارای لحن خاص

 

خود ویک نحوه بیان می باشند.( اصول نگارش ص 114)

 

 

شکل فعل در مقالات علمی

 

در گزارشهای علمی وارائه نتایج بررسیها وپژوهشهای میدانی وکاربردی   وآزمایشگاهی به طور معمول باید از فعل مجهول استفاده شود.

 

مثال: در مرحله دوم آزمایش نیم گرم.... به محلول اضافه شد وپس از حرارت دادن

 

 مشاهده گردیدرنگ محلول تغییری حاصل نکرده است پس می توان نتیجه گرفت که .....

 

 

 

 

 

انتخاب کلمات

 

مقاله پژوهشی باید واضح،گویا،وروشن باشد .لذاباید از به کار بردن کلمات واصطلاحات

 

 دور از ذهن ،تکلّف آمیز ودو پهلودوری کرده ومطالب رابا کلمات ساده ،رسا وزیبا بیان کنیم.

 

 

ارتباط وانسجام متن

 

در موقع نوشتن مقاله باید قانون پاراگراف نویسی را مراعات کنیم یعنی :

 

1-    هر بند یا پاراگراف راکه می نویسیم باید کلمات وجملات آن مربوط به یک

 

2-   موضوع یعنی همان مطلبی باشد که در نظر داریم در آن بندبیان کنیم.( نباید در یک بند مطالب مختلف را با هم مخلوط کنیم)

 

3-  هر جمله باید به جمله قبل وبعد از خود ارتباط داشته باشد تا هر بند از نوشته ما دارای انسجام لازم باشد وفکر خواننده را درست به همان راستایی که در نظر داریم بکشاند.

 

طرز به کار بردن یادداشتها

 

یادداشتهای تهیه شده واطلاعات به دست آمده از منابع گوناگون را می توان به یکی از چهار شکل زیر در متن مقاله خود به کار برد:

 

1-    شرح وبسط

 

بهترین وپرکاربرد ترین نوع استفاده از منابع در متن نوشته پژوهشی می باشد در این

 

 حال مفهوم مطلب اخذ شده از منابع دیگر را گرفته وبه صورت مشروح ومبسوط با

 

کلمات خودمان می نویسیم ومحتوای آن را با لحن وسبک نوشته خود هماهنگ می

 

سازیم.این فرم از این نظر مطلوب نویسندگان مقالات پژوهشی می باشد که نوشته

 

آنها را یک دست ویک نواخت می سازد.

 

2-    فشرده وچکیده

 

می توانیم مطلب گرفته شده ازمنبعی دیگر را خلاصه کرده وبه صورت فشرده بیان

 

کنیم در این صورت می بایستی مفهوم ومحتوای مطلب را گرفته وبه صورت چکیده ای

 

 ناب با حداقل کلمات رسا وگویا بیان کنیم.

 

3-    خلاصه

 

در تخلیص یا خلاصه کردن می توانیم مطلبی را که از منبعی گرفته ایم وطولانی بوده

 

 واز نظر اطلاعاتی چندان دقیق به نظر نرسد ویااز نظر گوهر کلام ،محتوی وسبک

 

ولحن وغیره دارای اهمیت ویژه ای نباشد ،بدون در نظر گرفتن قانونی خاص خلاصه

 

 کرده ویافهرست وار به دنبال یکدیگر بنویسیم.

 

4-    نقل قول مستقیم

 

راحت ترین شکل نقل اطلاعات از منابع دیگر نقل قول مستقیم است. یعنی اطلّاعات را

 

بدون هیچ گونه تغییر وتبدیلی عیناًدر متن می آوریم.

 

چون در این صورت هیچ کار هنری انجام نداده ایم واز طرفی نوشته ما را از یک دست

 

 بودن به دور می دارد این فرم چندان مطلوب نویسندگان نیست ولی می توان تا حدود

 

یک سوم کلیه اطلاعاتی را که در نوشته تحقیقی خود می آوریم به این صورت نقل

 کنیم.

 

قسمت های اصلی مقاله های علمی

 

مقاله های علمی مقاله هایی هستند که بر اساس کار پژوهش علمی یا تجّربیات

 

آزمایشگاهی تهّیه می شود و پایان نامه های فوق لیسانس ودکترااز این قبیل می

 

باشد واین نوع پایان نامه ها از قسمتهای زیر تشکیل شده است :

 

1-    طرح روی جلد

2-    صفحه بسم الرحمن الرحیم

3-    تـأییدیه هیأت داوران

4-    تقدیم

5-    سپاسگزاری

6-    چکیده (حداکثر 250کلمه در یک صفحه)

7-    فهرست مطالب

8-    فهرست جداول ( در صورت نیاز)

9-    فهرست نمودارها( در صورت نیاز)

10-فهرست شکلها ( در صورت نیاز)

11-فهرست نقشه ها( در صورت نیاز)

 

 

 

متن اصلی پایان نامه

 

متن پایان نامه از سه قسمت تشکیل گردیده است که عبارت است از :

 

الف)  چکیده           ب) مقدمه          ج )کلیّات

 

کلیّات از اجزای خاصی تشکیل گردیده که عبارت است از :

 

1-    هدف

2-    پیشینه

3-    روش کار وتحقّیق

4-    فصول پایان نامه

5-    نتیجه گیری وپیشنهاد

6-    پیوستها

7-    فهرست منابع ( فارسی وغیر فارسی )

8-    فهرست نامها

9-    چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

شرح روی جلد پایان نامه

 

1-    آرم دانشگاه ( ترجیحاً در ابعاد 5/2  سانتی * 3سانتی )

2-    عبارت « دانشگاه ..............»

3-    نام واحد دانشگاهی

4-    نام دانشکده ونام گروه آموزشی

5-    عبارت « پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A  یا  MSC

6-    کلمه « گرایش » ( نام گرایش تحصیلی )

7-    کلمه «عنوان»

8-    عنوان پایان نامه

9-    عبارت «استاد راهنما»

10-نام استاد راهنما

11-عبارت «استاد یا استادان مشاور»

12- نام استاد یا استادان مشاور

13- کلمه «نگارش»

14- نام نگارنده

15- سال تحصیلی( تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوطه نوشته شود)

16- جلد  .... ( در صورتی که پایان نامه بیش از یک جلد باشد)

 

 

توجّه: حروف «M.A»برای رشته های علوم انسانی وحروف «MSC»برای رشته های غیر علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

الف ) اطلاعات کلی

 

-         عنوان پایان نامه مختصر ورسا باشد

-         برای ارجاع خواننده به منابعی که در پایان نامه خود به آن استناد می کنید به دو شکل عمل کنید:

-          

1- نام نویسنده ای را که به مطلب او استناد می کنید ضمن متن بیاوریدوجلوی نام ، سال انتشار مقاله یا کتاب را در داخل پرانتز ذکر کنید.

 

2- همچنین می توانید پس از بیان مطلب مورد استناد نام نویسنده وسال انتشار کتاب یا مقاله علامت ویرگول قرار دهند.

 

درحد امکان از صفحات بزرگ درپایان نامه استفاده نکنیدوآن را از طریق فتوکپی های

 

مخصوص کوچک واستاندارد نمایید در صورت اجبار آن را طوری تا نمایید که در صفحات بیرون نزند

 

ب) شماره گذاری

     

1- شماره گذاری صفحات

صفحات بسم الله الرحمن الرحیم ، تقدیم ،سپاسگذاری ،شماره گذاری نمی شود

 

 وصفحات فهرستها با حروف الفبای فارسی شماره گذاری خواهند شد.شماره گذاری

 

 صفحات باید در وسط وپایین صفحه انجام شود.

 

 

 

 

 

2- شماره گذاری موضوعها

موضوع های اصلی پایان نامه معمولا چند فصل است وهر فصل نیز ممکن است به

 

 چند بخش تقسیم گردد.

 

صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود .هر یک از بخشهای هر فصل با دو

 

شماره که با خط تیره از یک دیگر جدا شده اند مشخص می گردد .عددسمت راست

 

بیانگر شماره فصل وعدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتی

 

که هر بخش دارای زیر بخش باشد شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره قرار

 

می گیرد .مثلاً2-4-3- یعنی زیر بخش سوم از بخش چهارم فصل دوّم

 

3-    شماره گذاری شکلها ،جدولها،نمودارهاونقشه ها

 

شماره گذاری این قسمت هم مانند روال قبلی است مثلاًدهمین شکل در فصل سوم به صورت ( شکل 3-10 )نوشته می شود.

 

4-    شماره گذاری پیوستها

 

پیوستهای پایان نامه با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شود شکلها وجدولهای

 

موجود در هر پیوست با توجه به پیوست مربوط شماره گذاری خواهد شد به عنوان

 

 مثال سومین جدول در پیوست « ب» به این صورت نوشته می شود ( جدول ب-3)

 

5-    شماره گذاری روابط وفرمولها

 

هر رابطه در متن پایان نامه با دوشماره که با خط فاصله از یک دیگر جدا می شوند

 

 مشخص می گردد .عدد سمت راست بیانگر شماره فصل وعدد سمت چپ  شماره

 

 رابطه مورد نظر است مثلاًهشتمین رابطه در فصل ششم به صورت ( 6-8)نوشته می شود .

 

پ )منابع

 

منابع مورد استفاده را می توان در پایان هر فصل ویا در آخرپایان نامه آورد .فهرست

 

 منابع بر حسب حروف الفبای فارسی به این ترتیب تنظیم می شود:

 

شماره وردیف، نام خانوادگی ، حرف اول  نام نویسنده  ، عنوان کتاب ،مقاله ، گزارش

 

 ،پایان نامه همرا با عنوان پایان نامه  ( این قسمت باید با حروف ایتالیکو سیاه تایپ

 

 گردد.)  ، نام ناشر مجله ، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده ویا

 

نام دانشگاهی که پایان نامه در آن ارائه گردیده است .شماره مجله یاکتاب،شماره

 

صفحاتی که مطلب مورد نظر از آن استخراج گردیده است.( در صورتی که کل منبع

 

مورد نظر به عنوان مرجع مورد استفتده قرار گرفته باشد لزومی به ذکر شماره صفحه ها نیست).

 

 

 

توجه :

مطالب فوق با علامت ویر گول از یک دیگر شوند ودر مورد حرف اوّل نام نویسنده بعد از

 

 علامت نقطه ،از علامت ویرگول استفاده شود.

 

در زمینه منابع غیر فارسی ،ضمن رعایت مرجع بر حسب حروف الفبای مربوط ،دقّت

 

شود اگر مجّله ای مورد استفاده قرار گرفته باشد در صورتی که نام مخفف شناخته

 

 شده ای برای آن وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد ودر غیر این صورت نام کامل مجّله

 

قید گردد همچنین سعی شود در هر رشته تحصیلی روش ار جاع دادن متداول

 

واستاندارد آن رشته تاحد امکان رعایت شود .

 

در صورتی که کتاب یا مقاله اثر ترجمه شده باشد ذکر نام مترجم ،پس از نام نویسنده ضرورت دارد.

 

منابع معمولاً در هر مقاله در دو جا ذکر می شود :

 

1- در زیر نویسهای ارجاعی

 

2-    در فهرست منابع وماخذ

    

« مشخصات کتاب را به دو شکل می توان ارجاع داد :

 

الف) نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده ،نام کتاب ، محل نشر ،ناشر،نوبت چاپ، سال چاپ، جلد، صفحه،

 

ب) نام کتاب ، نام نویسنده ، ، محل نشر ،ناشر،نوبت چاپ، سال چاپ، جلد، صفحه،

 

 

 

زیر نویس که در زبان فارسی پانویس وپانوشته می گویند بر دو نوع است :

 

1- زیر نویس توضیحی                      2- زیر رنویس ارجاعی

 

در زیر نویس توضیحی مطالبی که برای خواننده گنگ ونامعلوم است توضیح داده می شود .

 منظور از زیر نویس ارجاعی ذکر منابع مورد استفاده در متن است که به دو صورت می توان آورد:

 

1- ذکر منابع مربوط به هر صفحه در زیر متن نوشته همان صفحه

 

4-    ذکر کلیه زیر نویسها در آخر نوشته ویا  پایان هرفصل

 

 

طرز نوشتن زیر نویسها

 

هرگاه زیر نویس مربوط به کتاب باشد :

 

الف )برای اولین بار که به آن اشاره می کنیم:

 

1-    در پایان صفحه بعد از نوشتن عدد مربوط نام کامل نویسنده را می نویسیم بعد ویر گول می گذاریم.

 

2-    عنوان کامل اثر رابه دنبال نام نویسنده آورده وزیر آن خط می کشیم بعد ویرگول.

3-    بعد از عنوان محل چاپ، دو نقطه :نام ناشر ، ویرگول وتاریخ انتشار هر سه را

داخل پرانتز ذکر می کنیم وبعد از پرانتز ویرگول می گذاریم.

 

4-    حرف ص برای یک صفحه یا صص ( مخفف کلمه صفحه یا صفحات )با نقطه به دنبال آن

5-    شماره صفحه یا صفحاتی که مطلب مورد استفاده از آنجا گرفته شده است.

 

ب) در دفعات بعد که به همین اثر اشاره می شود کافی است که فقط عنوان کتاب یا

 

 نام خانوادگی نویسنده را آورده ویرگول ، ص .وشماره صفحه را ذکر کنیم .( یا صص

 

 .وشماره های صفحات را).

 

 

زیر نویس مقاله

بعد ازنام خانوادگی نویسنده وویرگول عنوان مقاله ،یا عنوان فصل کتاب رادر گیومه قرار

 

 داده ،ویرگول وبعد نام مجله یا کتاب را نوشته وزیر آن خط می کشیم ویرگول شماره

 

مجله ،پرانتز باز ماه ویرگول سال انتشلر پرانتز بسته ویرگول ص وشماره صفحه مورد نظر:

مثال:

-صالح حسینی. «نظمکائناتی کلماتدر شعر حافظ»،نشر دانش ،6(مهروآبان1371)ص.7.

 

کتاب با دو نویسنده

اگر کتاب دارای دو نویسنده بود اسم هر دو را با حرف ربط  (و) به دنبال یکدیگر آورده وبقیه را مانند روال قبل می آوریم.

 

نویسنده ومترجم

در حال عادی نام نویسنده را در اوّل آورده وبعد از عنوان اثر کلمه مترجم دو نقطه وسپس نمام مترجم  را ذکر می کنیم.

 

کتابی که نویسنده ندارد

در این صورت زیر نویس را با عنوان کتاب شروع می کنیم.

 

قرآن کریم

بهترین وساده ترین راه این است که سوره را با حروف بنویسیم .دو نقطه گذاشته

 

 وشماره گذاشته وشماره آیه را با عددبیاوریم ودر آخر نقطه بگذاریم مثال:

نسا:45،مائده:8.      

 

 

ت ) چکیده به زبان انگلیسی

 

در آخر پایان نامه ،چکیده به زبان انگلیسی آورده شود ( حد اگثر 250کلمه در یک

 

 صفحه )تا راهنمایی برای غیر فارسی زبانها باشد ( صفحه     نمونه ای برای این صفحه است)

 

ث )پیوستها

 

 

برای پیوستها وضمایمی مانند جدولها ، نمودارها شکلها ونقشه ها ( در صورتی که تعداد آن زیاد باشد ) باید فهرست تهیه شود .

 

 

 

ج) طر ح انگلیسی پشت جلد

 

برای صفحه پشت جلد عبارتهای Advisor، thesisAdvisor، supervisor، ( ترجیحاًدر

 

 مقطع دکترا) برای عنوان« استاد راهنما» پیشنهاد می شوندعبارت

 

 consultngAdvisor،برای استاد ، استادان مشاور و thesis committee member نیز

 

 برای اعضای هیات داوران پیشنهاد می گردد . ( صفحه     نمونه ای برای این صفحه است).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع ومآخذ

 

 

1-     ادب ونگارش،دکتر حسن انوری،تهران،انتشارات قطره،چاپ نهم ،1379

 

2-     راهنمای پژوهش واصول مقاله نویسی،دکتر بهرام طوسی ،مشهد،انتشارات طابران، چاپ دهم،1385    

 

 

3-     زبان فارسی  سال دوم دبیرستان ،گروه مولفان،تهران ، انتشارات افست،چاپ چهارم،1380

 

4-     فارسی عمومی ،گروه مولفان،تهران انتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ بیست وششم ،1385

 

 

5-  فرهنگ کنایات وتعبیرات در غزلیات وحشی بافقی، غلام رضا هاتفی ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ،1384

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 12:23  توسط غلام رضا هاتفی مجومرد  |